Få et overblik over dine muligheder!

Til dig Det er dine ideer, dit behov, dine drømme som skal komme til virkelighed – og jeg er i denne forbindelse sparringspartner, en katalysator som hjælper dig med at finde frem til den grønne tråd og med at kvalitetsikre indholdet ud fra dine kriterier.

Jeg er god til at lytte og kan se hvordan dine drømme kan omformes til virkelighed. Mine ideer er mange og med jeres drømme i mente, vil jeg levere et overblik over hvordan jeres have kunne designes. Dette sammen med billeder, skitser eller andet der kan være med til illustrere hvordan din have kan komme til at se ud, har vi en fælles dialog om hvad der virker og ikke virker for dig. For det vigtigste er at – det bliver din fantastiske have.

Jeg finder at haven skal være spændende hele året, sådan at man har lyst til at opholde sig i den eller betragter den inden fra den varme stue. Og måske, i stedet for at sidde inde i sofaen får lyst til en efterårsaften at tage det varme tøj på og lave bål og sidde og fortælle historier mens man bager snobrød eller måske helt andre oplevelser.

Min filosofi er at haven skal opdeles i rum, et rum med hver deres formål. Hvis du har svært ved at forestille dig hvad jeg mener, så kig rundt i din bolig, dine værelser og stue/køkken – sådan bør vi også se på vores have.

Hvis din have kun et stort ”rum”, så oplever du måske at I ikke bruger haven særlig meget. Andre fordele der er ved at dele din have op i rum, er at haven føles mere intim/hyggelig, at man kan indrette haven forskelligt, at der skabes læ flere steder i haven. Rum i en have kan skabes i alle størrelser haver.  

Og så skal det være rart og hyggeligt at gøre rent og arbejde i sin have, det skal ikke være en sur pligt. Min erfaring siger at du kan anlægge en have så den er afstemt efter hvad man efterfølgende vil bruge af tid på rengøringen.

Kender I det, at I har drømme og ideer til jeres have, men det er lidt svært at få dem ført ud i livet eller måske har I ikke tiden til at gøre det.

I er måske i en situation hvor I synes at jeres have er lidt kedelig, at I ikke bruger den særlig meget, og at det måske ovenikøbet er lidt af en belastning hver gang blomster skal vandes og græsset slås.

Vi med have, har alle aktivt valgt at få et stykke jord med til vores bolig. Dette uderum koster både tid og penge, og dette er uanset hvor meget vi opholder os i haven eller hvor dejlig den er at kigge ud på.

Forestil jer, at I var i Tivoli og at I var forbi forlystelsen – Andedammen. Der hvor du fisker 3 ænder op af vandet og så står der et tal på undersiden. 

Forestil dig at alle jeres drømme, ideer og tanker for jeres have var stillet op på disse hylder, og at I havde point nok. Så nu var det bare alle at vælge, de drømme som I fandt mest fantastiske, vælge de ting som I hygger jer mest med og de oplevelser som I synes ville være dejlige at lave sammen eller hver især ude i jeres have.

Vi skal hen et sted hvor I får glæde og kan nyder jeres haverum hele året, og at haven er en naturlig forlængelse af jeres bolig. At jeres have er tilpasset jer der bor i den og I synes at det er et fantastisk sted at opholde jer, og at I synes at det er et meditativt åndehul for hele familien, også når der skal gøres rent.

Vi skal bruge jeres muligheder for at etablere et fantastisk uderum sådan at haven bliver en aktiv del af jeres bolig. Betragt mig i denne forbindelse som en sparringspartner, en katalysator som hjælper dig med grave jeres ideer og drømme op af mulden, får børstet dem lidt af. Skaber jer et overblik og finder den grønne tråd og er med til at kvalitets sikre jeres havedrømme med min erfaring og ekspertise baseret på jeres kriterier.                                                                                     ´

1)  gå en tur i jeres have, tale om hvad I godt kunne tænke jer, hvad i vil bruge have til – her og nu – og på sigt.

2) tale om økonomi til anlæggelse f.eks. over 5 år, økonomien på sigt, samt vil I selv hygge jer med at bygge haven op.  

3) jeg vil komme med ideer, forslag og skitser der kan være med til at virkeliggøre jeres drømme. Og så skal vi sammen  finde ud af, hvad der virker for jer – for det er ikke mine ideer, men jeres behov og drømme der skal virkeliggøres.

Idegenerering, have plan og billedliggørelse af dine drømme

Ide generering - Hvad er det?

Vi tager udgangspunkt i jeres ideer, jeres behov og forventninger til hvad jeres have skal bruges til og føles som. Dertil føjer vi mine erfaringer og evner til at se, føle og mærke hvordan jeres drømmehave kan blive til virkelighed. 

Jeg giver jer overblikket via en haveplan og billeder som viser hvordan jeres drømme kan virkeliggøres samt eventuelt skitser som nærmere viser hvordan enkelt elementer kan se ud. 

Jeg vil som udgangspunkt udforme en overbliks skitse – haveplan for hele jeres have. Det er min oplevelse, at hvis I mangler det fulde overblik, og det i stedet bliver lap på lap på lap, så bliver det ikke den fantastiske have som I drømme om – og så det også dyrer. 

Et overblik over hele jeres have, giver mulighed for at iværksætte hele planen, eller dele planen op i mindre projekter afhængig af jeres temperament og økonomi. 

Skulle jeres behov og ønsker ændre sig, så er det nemt at ændre på et eller flere elementer, og se den indflydelse som ændringerne får på helheden. 

Forløbet trin for trin:

  1. Første møde:  Handler om at få gravet jeres ideer op af mulden og få sat ord på. Et spøgeskema styre os igennem sådan at vi får talt om alt fra indhold til stemninger og behov. Det er vigtigt at jeg får viden og forstår hvad I ser som en fantastisk have. Hvad I ønsker at bruge haven til for at sikre det bedst mulige forslag til vores “andet møde”. I skal forvente at dette første møde varer et par timer.
  2. Andet møde: Her vil jeg præsentere hvordan jeg ser jeres drømme fortolket, og vi tager vores dialog ud fra en skitse over jeres have og en række billeder.  Målet for mødet er, at I får et samlet overblik over hvad I ønsker i jeres have og hvordan I ønsker disse drømme virkeliggjort.  Skulle der være ting som jeg ikke har hørt eller misforstået bliver det rettet, og I får tilsendt et nyt materiale. 
  3. Og så er det tid for jer at beslutte om I fortsat ønsker min hjælp til at støtte op om jeres haveprojekt!.

Børn er meget velkomne – jeg ser jeres børn som en naturlig del af denne fase, for få identificeret alle jeres drømme for haven. 

BMK! Der er naturligvis en nedre grænse for hvornår børn selv synes at det er sjovt og interessant at vandre rundt i haven.  

Pris og evt. øvrige omkostninger

Prisen er afstemt af jeres ønsker og forhold.

Jeg vil efter vores første møde vende tilbage til jer for at informere hvad en haveplan kommer til at koste.

Transport. Jeg bor I Snekkersten ved Helsingør, og bor I længere væk end 60km, vil jeg tage et gebyr der skal dække mine omkostninger.

Skal jeg "ordne" din have for dig

Har du brug for vores hjælp til andet og mere i din have, så som:

  • Har du behov for andet have hjælp, så gør vi også gerne det
  • Klipning af hæk
  • Almindeligt havearbejde
  • Beskæring af træer og buske. Det er muligt at få noget godt ud af selv store planter, og få dem beskåret over nogle år – I stedet for at fælde, og starte med noget nyt –  som uanset hvor stort du køber det – de første år, alligevel ikke synes af særlig meget. 

Og så bliver affaldet naturligvis bortskaffet.

Det er også i 2020 muligt at få Statens håndværkerfradrag for dette arbejde.  

www.dinfantastiskehave.com

Mobil: +45 5336 4285