DIN FANTASTISKE HAVE

Skal I have et overblik over hvad I godt kunne tænke jer at jeres have indeholdt?

haveplan
"Mor, nu behøver vi ikke at tage på ferie mere !
KH. Lene

Planen er baseret på vores dialog om jeres ønsker, behov, drømme og pengepung. Jeg bidrager med kreative ideer og erfaring der sikre sammenhængen i jeres uderum, sådan at jeres have bliver et samlet hele, at jeres have er smuk og varieret året rundt og skulle der være udfordringer i jeres have – så kommer jeg med forslag til hvordan disse kan imødegås.

Et overblik over mulighederne i jeres have giver et rigtig godt udgangspunkt for dialog, både os imellem og i din familie, og nogle gange som kommer de rigtig gode ideer fra børnene. Planen står ikke alene men bliver vist sammen med en række billeder der viser hvordan oplevelsen kunne være, og så er det op til jer at vælge.

En plan giver jer en mulighed for at vælge rigtigt første gang, og dermed bruges jeres penge på den bedste måde.

Vi kan lærer meget af andre lande som under sydens sol eller i østen, og her se hvordan de trækker både ude- og inde-rummene sammen til et samlet hele. Vi her i norden har måske ikke samme muligheder for at være ude men… Hjemmet bidrager til ens daglige velbefindende, så man kan slappe af og lade op og være tæt på naturen.

Detaljering af planen - afstemning af forventninger

Denne service kan bruges både af dig der gerne vil selv, og til en afstemning mellem dig og mig.
Forventningsafstemningen er en del af den service som du får når du benytter Din Fantastiske Have til at udfører hele eller dele af dit haveprojekt.

Detaljering af planen indeholder beskrivelser specifikt som I har brug for, nedenstående er blot eks. på indhold:

  • Valg af træer, blomster og øvrige planter
  • Hvad er vigtigt at vide når du/vi skal i gang. Det kunne være hvilke regler gælder for ændring af en overkørsel i din Kommune, hvordan forbedre vi bedst jorden hos dig, specifikke forslag til at få etableret lys i haven, etablering af biodiversitet, vedligeholdelsesvenlig, eller hvilke planter vil klare sig bedst hos jer.
  • Prioritering af løsningen, hvis opgaven skal deles i flere bidder. Hvad gøres så smartest først og hvordan får du samtidig den størst mulige fornøjelse af de ting som du får gjort. 
  • Hvilke muligheder er der f.eks. for belægning – og forslag til hvad der kan være bedst i dit tilfælde
plantevalg

Skab jer et overblik

Vi er alle forskellige som personer – nogle vil gerne have det hele med det samme og andre vil gerne gå og nyde de tiltag som gøres i deres have.

Hvis du vælger at dele projektet op over nogle år, så hjælper jeg dig gerne med at prioritere så I får gjort det mest hensigtsmæssigt og får mest ud af indsatsen.

Når I har accepteret mit tilbud, modtager du en dato for hvornår vi starter. Jeg benytter både egne folk og underentreprenører der hvor det giver mening. Og når vi er færdige, tilbyder jeg at kommer forbi på (korte) besøg, sådan at vi sammen sikre at alt er som det bør være.

ide generering

Detaljering af planen - afstemning af forventninger

Kan bruges af dig som “gør det selv” og til en afstemning mellem dig og mig.
Vælger du at få Din Fantastiske Have til at udfører dele af dit haveprojekt, da er dette arbejde gratis.

plantevalg

Har du behov for yderligere, så tilbyder jeg også:

Jeg står gerne for at etablere din haveplan hel eller delvis

Enten ved hjælp fra egne medarbejdere, som fra kompetente og dygtige underleverandører, og hvor vi alle sætter en ære i at gøre dine drømme til din virkelighed.